Előírások

Last updated: 6.10.2020

A PEATER SZERVIZ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI

Üdvözöljük a Peateren! Olvassa el figyelmesen az alábbi szabályokat, mivel a Peater szolgáltatásainak használata egyben azt is jelenti, hogy elfogadja a Peater webhely használatának feltételeit és szabályait. Ha nem fogadja el az alábbi feltételeket, ne vegye igénybe a szolgáltatásainkat.

Általános feltételek

A Peater szolgáltatásait a www.peater.net weblapon, valamint külön, az App Store-ból és a Google Play Store-ból letölthető alkalmazásként lehet igénybe venni. A könnyebbség kedvéért ezeket együttesen „Peater webhelynek”, „Peater szolgáltatásoknak” vagy egyszerűen „Peaternek” nevezzük. A szolgáltatásunk a felhasználók számára egyéni táplálkozási tervek összeállításából áll, az Ön által közölt információk alapján. A Peater szolgáltatásai figyelembe veszik az Ön elérni kívánt céljait is, amelyeket egyénileg határoz meg a honlapunkon.

A Peater internetes webhely tulajdonosa és kezelője a Diet and Wellness korlátolt felelősségű társaság [Diet and Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością], melynek székhelye Varsóban, az ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa címen található, az Országos Cégjegyzékbe KRS 0000440420 számon van bejegyezve, adószáma [NIP] 5252544624, statisztikai száma [REGON] 146412710. A továbbiakban a „Diet and Wellness” elnevezést fogjuk használni.

Amikor megkezdi a Peater használatát, szerződés jön létre a Diet and Wellnesszel. A Peater webhely felhasználási feltételei és szabályai ennek a szerződésnek elválaszthatatlan részét képezik.

A Peater szolgáltatásait kizárólag csak akkor veheti igénybe, ha elmúlt 16 éves, és elfogadta a Peater webhely használatának feltételeit és szabályait. Amennyiben megsérti a Peater webhely használatának feltételeit és szabályait, törölhetjük a fiókját.

A Peater webhely használatának megkezdéséhez:

 • regisztrálnia kell egy felhasználói fiókot a Peater.net webhelyen vagy a Peater alkalmazásban,
 • az orvosával meg kell beszélnie, hogy nincs-e ellenjavallata a diétázásnak, valamint folyamatosan tájékoztatnia kell az orvosát, hogy a Peater dietetikus terveit alkalmazza,
 • kizárólag valós személyes adatokat és az egészségi állapotára vonatkozóan valós információkat szabad megadnia. 

Köteles védeni a belépési adatait a Peater webhelyre. Soha ne árulja el a felhasználói nevét és a jelszavát harmadik személynek.

Kizárólag a saját fiókját használhatja a Peater webhelyen. Tilos harmadik személynek hozzáférést biztosítania a fiókjához.

A Peater szolgáltatásait csak saját célra használhatja. Nem járulunk hozzá, hogy a Peatert részben vagy egészben bármilyen más célra használja, különösen nem más személyek részére nyújtott tanácsadási vagy információs jelleggel, valamint összehasonlítás vagy betekintés céljából.

Köteles a Peater szolgáltatásait kizárólag a Peater webhely Felhasználási feltételeinek és szabályainak, a hatályos jogszabályoknak, valamint az Internet és annak közvetítésével teljesített szolgáltatások használatára elfogadott jó szokásoknak megfelelően használni.

A Peater szolgáltatások használata során tilos:

 • a Peater.net webhelyen és a Peater alkalmazásban jogtalan jellegű anyagokat vagy tartalmat publikálni, beleértve ebbe azokat, amelyek sértik a Diet and Wellness vagy harmadik személyek jogait, sértő, vulgáris vagy egyéb, a jogszabályokba ütköző tartalmakat.
 • Bármilyen erotikus vagy pornográf jellegű anyagot vagy ilyen anyagok használatára szolgáló információkat publikálni,
 • személyes adatokat vagy harmadik személyek arcképét publikálni,
 • harmadik személyekkel folytatott, magánjellegű beszélgetések vagy levelezés tartalmát publikálni ezeknek a személyeknek a hozzájárulása nélkül,
 • az elektronikus kommunikáció eszközeivel visszaélni a Peater szolgáltatásainál közvetlenül vagy közvetetten igénybe vett teleinformatikai rendszereinek stabilitását veszélyeztető vagy túlterhelését okozó módon.

Felhasználóként Ön viseli az Internetre csatlakozással, valamint a Peater szolgáltatásokhoz igénybe vett végberendezések használatával járó költségeket.

Szellemi tulajdon és a tartalomért viselt felelősség

Az anyagok, amelyeket a felhasználók rendelkezésére bocsátunk a Peater egyes szolgáltatásainak keretében, valamint a Peater webhely, illetve a Peater alkalmazás kinézete és tartalma a Diet and Wellness kizárólagos tulajdona, és a szellemi tulajdon védelme alá esik.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • tekintettel az Internet, amelynek a közvetítésével a Peater szolgáltatások nyújtása történik, nyilvános jellegére, ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevétele együtt jár annak kockázatával, hogy harmadik személyek beleavatkozhatnak a Diet and Wellness és Felhasználó közötti adatátvitelbe. Ezért különös figyelmet fordítunk arra, hogy harmadik személyek ne tudjanak jogtalanul hozzáférni az Ön Peater webhelyen lévő fiókjához abban az esetben, ha bejelentkezve marad, annak ellenére, hogy az adott pillanatban éppen nem használja;
 • a teleinformatikai rendszerek karbantartásának idején a hozzáférés a Peater webhelyhez nehezebb vagy lehetetlen lehet, amiért nem vállalunk felelősséget. Vállaljuk, hogy mindent lehetőt elkövetünk annak érdekében, hogy az ilyen nehézségek a lehető legritkábban vagy a lehető legrövidebb ideig forduljanak elő;
 • a felhasználók által a Peater webhelyen közzétett bármilyen vélemény vagy megjegyzés kizárólag a felhasználók személyes véleménye.

A hatályos jogszabályok értelmében nem vagyunk kötelesek felügyelni a felhasználóknak a Peater webhelyre feltett véleményét vagy megjegyzéseit. Abban az esetben, ha azt jelentik nekünk, hogy egy vélemény vagy megjegyzés jogsértő, eltávolítjuk az ilyen tartalmat, és blokkolhatjuk a hozzáférést a Peater webhelyen lévő a felhasználói fiókhoz. Nem vállalunk felelősséget a felhasználók magánvéleményének vagy megjegyzéseinek tartalmáért, különösen nem, ha a felhasználók ilyen publikációi sértik harmadik személyek bármilyen jogát. Indokolt esetekben kötelesek lehetünk megadni annak a személynek az adatait, aki a megjegyzésével vagy véleményével törvényt sértett.

Műszaki feltételek

Annak érdekében, hogy használni tudja a Peater szolgáltatásait a következő műszaki követelményeket kell együttesen teljesíteni:

 • hozzáféréssel kell rendelkeznie egy eszközhöz, amivel: böngészni tudja a weboldalakat, vagy használni tudja a mobil alkalmazásokat,
 • a fenti a) pontban említett eszköznek aktív kapcsolattal kell rendelkeznie az Internethez;
 • a fenti a) pontban említett eszközre megfelelően telepítve kell lennie egy Windows 7 vagy újabb verziójú Microsoft, vagy macOS 10.12 verziójú vagy újabb Apple, illetve Android 7.0 vagy iOS 11.4.1 verziójú vagy újabb operációs rendszernek.

Ha a Peater szolgáltatásait a Peater.net webhely közvetítésével veszi igénybe, szüksége lesz:

 • a fenti a) pontban említett eszközre megfelelően telepített, aktuális verziójú Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera vagy Safari internetes böngészőre, amely ennek az eszköznek a képernyőjén az Interneten webes szolgáltatáson keresztül kapcsolódó hipertext (HTML) dokumentumokat tud megjeleníteni;
 • a fenti 1. pontban említett, a felhasználó által használt internetes böngészőben engedélyezve kell lenniük a süti fájloknak;
 • a felhasználó által használt internetes böngészőben, amelyről a fenti 1. sz. pontban szó van, be kapcsolva kell lennie a Java Script támogatásának;
 • a fenti a) pontban említett eszköznek aktív kapcsolattal kell rendelkeznie az Internethez, és rajta kell lennie az Adobe Flash Player program 30.0 vagy ennél újabb verziójának.

A Peater szolgáltatást más operációs rendszerrel rendelkező eszközön is lehet használni, de ilyen esetben, műszaki okokból, nehézségek léphetnek fel a Peater szolgáltatások használatakor, amiért nem vállalunk felelősséget.

A szerződés keretében, fizetés ellenében, nyújtott Peater szolgáltatások

Mi a Peater szolgáltatás

A Diet and Wellness által a felhasználóknak nyújtott szolgáltatás egy egyéni táplálkozási tervet tartalmazó program, amit az Ön által megadott feltevéseknek és irányelveknek az alapján állítunk össze, és figyelembe veszi az Ön által kitűzött célt az összes további funkciókkal együtt.

A fizetős Peater szolgáltatások igénybevételének feltételei

A felhasználónak fizetés ellenében nyújtott Peater szolgáltatások használatához aktív fiókra, valamint az adott pillanatban érvényes előfizetésre van szükség a Peater webhelyen.

A fizetős Peater szolgáltatások igénybevételének megkezdéséhez:

 • ki kell választani az egyik táplálkozási tervet,
 • a regisztrálás során vagy a Peater webhelyen lévő fiókjának beállításaiban meg kell adnia az első egyéni táplálkozási terv összeállításához szükséges információkat,
 • ki kell választani annak az időszaknak a hosszát, amire megvásárolja a Peater szolgáltatást,
 • be kell fizetni az előfizetést.

Mivel a Diet and Wellness a Peater szolgáltatásokat a Felhasználóknak digitális jellegű tartalmak szállításával nyújtja, a Felhasználó ezennel hozzájárul a Peater Szolgáltatások megkezdéséhez, amint a Diet and Wellness lekönyvelte a kiválasztott előfizetés összegének beérkezését. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak a befizetés e-mailben megkapott visszaigazolásának dátumától számítva csak 14 nap áll a rendelkezésére a szerződéstől való elállásra, ha ezalatt nem kezdi meg a Peater Szolgáltatások használatát. Hogy élhessen a szerződéstől való elállás jogával, ennek a dokumentumnak a „Reklamációk” című szekciójában leírtak szerint kell eljárnia.

A fizetős Peater szolgáltatások nyújtásának feltételei

A Peater szolgáltatások használatát akkor kezdheti meg, miután a Diet and Wellness lekönyvelte a kiválasztott előfizetés összegének befizetését.

A Peater szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy:

 • a Peater fizetős szolgáltatásainak jó teljesítéséhez a valóságnak megfelelően kell megadnia az általunk Önről és a céljairól kért adatokat,
 • előfordulhat, hogy egy bizonyos fajtájú táplálkozási terv használata ki van zárva, ha annak alkalmazásával szemben egészségügyi ellenjavallatok állnak fenn. Ha megkezdi a Peater szolgáltatások használatát, igazolja, hogy konzultált a megfelelő orvossal annak érdekében, hogy megkapjon minden ajánlást vagy ellenjavallatot a kiválasztott táplálkozási terv alkalmazásával kapcsolatban,
 • az egyéni táplálkozási terv lehetővé teszi Önnek, hogy egy megadott testsúly elérését és megtartását megkönnyítő táplálkozási rendet állítson össze, amikor is ez a testsúly nem lehet kisebb, mint az Egészségügyi Világszervezet által az adott testtömeg-indexszel (BMI) meghatározott helyes testtömeg,
 • az egyéni táplálkozási tervek, annak ellenére, hogy az aktuális tudományos ismeretek alapján vannak összeállítva, az emberi szervezet sajátosságai és összetettsége miatt nem garantálják az Ön által kitűzött hatás elérését, amiért a Diet and Wellness nem vállal felelősséget.

Díjak

A fizetős Peater szolgáltatások igénybevételének egyik feltétele, hogy a felhasználó megvásárolt előfizetéssel rendelkezzen.

Az Ön által kiválasztott előfizetés aktiválása azon a napon történik meg, amikor megtörtént a befizetés lekönyvelésének visszaigazolása.

Az Előfizetés érvényességének számítása napokban történik, az aktiválásakor kezdődik, és az adott előfizetés érvényességi időszakának utolsó napjáig tart.

Az előfizetés érvényességi időszaka nem osztható fel és nem lehet megszakítani.

Abban az esetben, ha az adott előfizetési időszak lejárata előtt befizeti az újabb előfizetést a Peater szolgáltatásra, az így kiegyenlített előfizetés időtartama meghosszabbodik annyi nappal, amennyi még az előzőleg megvásárolt előfizetésből maradt.

A Peater szolgáltatások a következő előfizetésekben kaphatók

Az előfizetés érvényességi ideje 

Ár 

Havi (1 hónap) 

39 zł 

Negyedévi (3 hónap) 

79 zł 

Féléves (6 hónap) 

129 zł 

Éves (12 hónap) 

199 zł 

Az előfizetési díjak lengyel zlotyban (PLN) vannak megadva, és bruttó díjak, ami azt jelenti, hogy tartalmazzák az általános forgalmi adót (VAT).

Előfizetést csak előrefizetéssel lehet vásárolni, a megfelelő összegnek az elérhető fizetési operátorok által javasolt fizetési módok egyikével történő kiegyenlítésével.

A Peater webhelyen regisztrált fiók zárolása vagy törlése

Abban az esetben, ha a felhasználó jogszabályokkal vagy a Peater szolgáltatások felhasználási feltételeivel ellentétes tartalmat tesz közzé, jogunkban áll blokkolni a hozzáférést a Peater szolgáltatásokhoz az ügy tisztázásáig szükséges időre vagy a jogsértő, illetve a Feltételekbe ütköző tartalom eltávolításáig.

Az a tény, hogy a Diet and Wellness blokkolja a Peater szolgáltatások használatát, az a Felhasználási feltételek értelmében nem szakítja meg vagy nem függeszti fel az előfizetés érvényességét.

A fiók törlése

Bármikor törölheti a felhasználói fiókját a Peater webhelyen.

Törölhetjük a fiókját, amihez Ön ezennel hozzájárul, ha a figyelmeztetés, sőt a fiók blokkolása ellenére továbbra is súlyosan megsérti a Peater szolgáltatások Felhasználási feltételeit és szabályait,

A fiók törlése maga után vonja az Önre vonatkozóan összegyűjtött információk végérvényes elvesztését.

A felhasználói fiók törlése a Peater webhelyen, a Peater szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés azonnali felmondását jelenti a felhasználó részéről.

Reklamációk

A Peater szolgáltatások használatával kapcsolatos reklamációkat elektronikus formában kell megküldeni a reklamacje@peater.net címre. 

A reklamációknak tartalmazniuk kell a reklamációt benyújtó felhasználó azonosítását, valamint a reklamált esemény rövid leírását. 

A reklamációt a kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül elbírálják, a reklamációt bejelentő felhasználót pedig e-mailben értesítik ennek eredményéről, amit a Felhasználó által megadott, általa a Peater szolgáltatásokkal kapcsolatos levelezés céljára használt e-mail címre küldenek.

Záró rendelkezések

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megváltoztassuk a Peater szolgáltatások Felhasználási feltételeit és szabályait, ezért időnként ellenőrizze a szabályzatunkat. Továbbá a Feltételek változásáról a Peater webhelyen küldött üzenetben is tájékoztatjuk Önt.

A Peater szolgáltatások Felhasználási feltételei és szabályaiban nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog előírásait kell alkalmazni.

A Peater szolgáltatások felhasználó általi igénybevételével kapcsolatban felmerült jogvitákat szükség esetén a tárgyban illetékes lengyel, általános bíróság fogja eldönteni, a lengyel jogszabályok alapján és lengyel nyelven.

Ha a Peater szolgáltatások Felhasználási feltételei és szabályai közül valamelyik rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy bírósági határozat ilyennek minősítené, az összes többi rendelkezés érvényben marad.

A Peater szolgáltatások Felhasználási feltételei és szabályai 6.10.2020 napjától lépnek életbe.