Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2023 r.

Administratorem twoich danych osobowych jest: 

Diet and Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Baletowej 30, 02-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440420, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5252544624 oraz numerem REGON 146412710 (dalej jako: Diet and Wellness lub Administrator). Kontakt z nami jest możliwy również pod adresem: daneosobowe@peater.net. 

Inspektor Ochrony Danych

w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@peater.net.

Jakie dane są przechowywane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz korzystać z naszych usług jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Informacje dostarczane przez użytkownika:

Wymagamy od Ciebie podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i należycie wykonać zawartą z Tobą umowę:

 • adres e-mail 
 • imię 
 • nazwisko 
 • płeć 
 • masa ciała 
 • wzrost 
 • data urodzenia 
 • cel diety (redukcja masa ciała / utrzymanie obecnej masy ciała / zwiększenie masy ciała) i) docelowa masa ciała 
 • aktywność fizyczna (sporadyczna / ćwiczenia X razy w tygodniu).

W przypadku korzystania z newslettera:

 • adres e-mail 
 • imię (nie zawsze)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, może wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarcza nam również:
Informacje pochodzące z korespondencji:

 • Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na Witrynie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faksu lub innych środków poza sieciowych.

Analiza ryzyk

Administrator danych osobowych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator podejmuje także wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych: 

Przetwarzamy twoje dane osobowe zachowując zasadę minimalizacji zakresu przetwarzanych danych osobowych. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

 • w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartej umowy o świadczenie usług Peater – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.); w zakresie przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych – danych dotyczących zdrowia – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników usług Peater– w tym celu nie przetwarzamy danych dotyczących zdrowia;
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w szczególności w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi polegający na ochronie jego praw – w tym celu nie przetwarzamy danych dotyczących zdrowia;

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Diet and Wellness przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do ciebie informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:   

Umowa świadczenia usług Peater drogą elektroniczną, a w przypadku przetwarzania twoich danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda. Diet and Wellness informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług jest usprawiedliwiony cel Administratora. 

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane wyłącznie: 

 • pracownikom i współpracownikom Diet and Wellness posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, 
 • podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z naszych usług na podstawie Państwa dyspozycji, 
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Diet and Wellness w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń, w szczególności: dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, firmom transportowym, i innym; 
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: 

Diet and Wellness nie przekazuje twoich danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

Diet and Wellness będzie przetwarzać twoje dane osobowe:

 • w zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Diet and Wellness, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Diet and Wellness;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o Twoją zgodę - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Diet and Wellness stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba, że występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Przysługujące ci następujące uprawnienia: 

możesz złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: 

 • udzielenie dostępu do Twoich danych osobowych
 • udostepnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat są przechowywane i w jakich celach są przetwarzane;
 • sprostowanie danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • usunięcie danych, za wyjątkiem przypadków określonych przez RODO
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienie danych osobowych do innego administratora. 

Z tych praw mogą Państwo korzystać składając wniosek na nasz adres mailowy:  daneosobowe@peater.net  

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie danych uwierzytelniających.  

Jeżeli uznasz, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: 

Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody. 

Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych: 

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Polityka prywatności - pliki cookie 

 1. Przez używanie serwisu Peater wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu Peater. 
   
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. 
   
 3. W serwisie Peater mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek - sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z serwisu Peater. Ciasteczka stałe pozostają na twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz. 
   
 4. Serwis Peater wykorzystuje różne rodzaje ciasteczek, w szczególności ciasteczka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej www.peater.net, konieczne do śledzenia aktywności użytkowników poruszających się po stronie internetowej www.peater.net oraz umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom. 
   
 5. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane - w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu Peater na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów serwisu Peater bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu Peater.